"Słoniki"

Wizyta Pani ze Straży Miejskiej

Elżbieta Kowalska |
25/
10
/2018

25.10.2018r. grupa III "Słoniki" gościła w swojej sali bardzo ważnego gościa. Odwiedziła nas Pani ze Straży Miejskiej. Dzieci podczas wcześniejszego spotkania poznały specyfikę pracy strażnika miejskiego, natomiast tematyką ponownego spotkania był "Obcy". „Słoniki” poznały zasady zachowania się w stosunku do osób im nieznanych oraz utrwaliły numery telefonów alarmowych. Funkcjonariusz uwiadomił dzieciom jakie niebezpieczeństwa mogą płynąć z kontaktu z obcymi osobami. Ufność dzieci jest często przyczyną późniejszych kłopotów, dlatego też niezwykle istotne jest wyrabianie w nich postawy ostrożności wobec osoby nieznajomych. Było to niezwykle ważne i pouczające spotkanie.

...