"Rzepki"

Wizyta Policjantki

Elżbieta Kowalska |
6/
3
/2019

6 marca do grupy XI ,,Rzepki” przybyła Pani policjantka z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. Pani policjantka przybliżyła dzieciom zasady bezpiecznego poruszania się po drodze oraz zasady ograniczonego zaufania w stosunku do obcych. Szczególnym zainteresowaniem wśród dzieci cieszyły się: prezentacja wyposażenia policyjnego, niezbędnego podczas wykonywania pracy policjanta oraz możliwość przymierzenia policyjnej czapki. Przedszkolaki czynnie uczestniczyły w spotkaniu, zadawały pytania dzieliły się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami.

Na koniec spotkania dzieci podziękowały Pani policjantce za przybycie do przedszkola i pouczające spotkanie, które na długo pozostanie w pamięci przedszkolaków.

...