"Figielki"

Wizyta w Filharmonii

Elżbieta Kowalska |
5/
3
/2019

Dnia 05.03.2019r. dzieci z grupy IV  „Figielki” uczestniczyły w koncercie kameralnym pt. „DoNuta taktuje na dwa”, który odbył się w Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie .W czasie 50- minutowego spotkania  przedszkolaki miały okazję wzbogacić  swoją  wiedzę nt. wybranych instrumentów dętych drewnianych( obój , flet poprzeczny , fagot, klarnet )oraz  do wysłuchania  ich  brzmienia . „Figielki” były bardzo zadowolone z tej formy zajęć edukacyjnych . Spotkanie z muzykami oraz rozmowa na temat instrumentów była bardzo dużym przeżyciem dla młodych melomanów . Pięciolatki były zachwycone nie tylko koncertem  również miejscem jakim jest filharmonia.

...