"Cudaczki"

Wyjście do księgarni "FiKa"

Elżbieta Kowalska |
15/
10
/2018

„FiKa” i księgarka Pani Małgosia Narożna zapadły „Cudakom” w pamięć, więc nie było żadnej wątpliwości, że
w nowym roku szkolnym będziemy kontynuować przygodę z ulubioną kluboksięgarnią dzieci.

W pierwsze powakacyjne odwiedziny wybraliśmy się 15 października. Jak zawsze czekała na nas Pani Małgosia i zaprosiła nas do nowej lokalizacji księgarni. W nowym miejscu na dzieci czekał osobny pokój,
w którym na miękkich poduszkach mogliśmy dać się wciągnąć w opowieść o „Maleńkim królestwie królewny Aurelki”. Po wysłuchaniu kilku historii Aurelki, dzieci mogły przelać swoje marzenia o królestwie na kartki. Każdy narysował króla lub królową, a niektórzy nawet całe królestwa.

Na zakończenie wybraliśmy oczywiście książki, które wzbogaciły naszą przedszkolną biblioteczkę.

...