"Pstryczki"

Zajęcia otwarte

Elżbieta Kowalska |
19/
3
/2019

Zajęcia otwarte to wspaniała forma współpracy z rodzicami.

Są one doskonałym uzupełnieniem informacji o pracy nauczyciela. Rodzice mogą w bezpośredni  i atrakcyjny sposób poznać wypełniane w przedszkolu zadania i stosowane metody pracy.

Mogą zobaczyć własne dziecko, ocenić jego wiadomości i umiejętności. Zauważony problem czy niepowodzenie dziecka często skłania rodzica do refleksji. Jest to impuls skłaniający do wyjaśnienia przyczyn i szukania środków zaradczych i większego zainteresowania dzieckiem.

19 marca  w grupie V odbyło się zajęcie otwarte dla rodziców. Podczas zajęcia dzieci wykazywały się zdobytą wiedzą i umiejętnościami. Spotkanie dostarczyło im wielu wrażeń i radości a rodzice mieli możliwość obserwacji swoich pociech podczas podejmowanych działań edukacyjnych.

...