"Dyzie"

Zajęcia otwarte

Elżbieta Kowalska |
20/
3
/2019

Dnia 20.03 w grupie „Dyzie” odbyły się zajęcia otwarte z udziałem rodziców. Tematyka była wiosenna, bo taki też klimat sprzyjał tym zajęciom: ciepło, radość i kolory. Dzieci zaprezentowały swoje umiejętności jakie nabyły w trakcie I semestru. Rodzice zaś przyglądali się swoim pociechom i również aktywnie włączyli się do zabaw i zadań. Wszyscy wspaniale się bawili. Na zakończenie każde dziecko otrzymało list o funkcjonowaniu w przedszkolu.

...