Wszystkie grupy

BohaterON – włącz historię!

Elżbieta Kowalska |
28/
10
/2019

BohaterON – włącz historię! to ogólnopolska kampania mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz promocję historii Polski XX wieku. Jest realizowana od 2016 roku przez dwie wrocławskie organizacje: Fundację Rosa i Fundację Sensoria, których działaniom przyświeca hasło: Pamięć – Edukacja – Pomoc.

Nasza placówka kolejny raz przyłączyła się do tej ważnej akcji. Za pośrednictwem kampanii chcemy promować patriotyczne postawy i tożsamość narodową wśród przedszkolaków, jednocześnie tworząc wspólnotę pamiętającą o historii naszego kraju i jego bohaterach przez cały rok.

Dzieci poznały historię II wojny światowej, ale przede wszystkim losy uczestników Powstania Warszawskiego. Zajęcia były oczywiście dostosowane do wieku przedszkolaków, jednak mimo to zdobyta wiedza zrobiła na nich ogromne wrażenie. Dzieci chętnie zaangażowały swoich rodziców w tworzenie laurek dla Powstańców, ale także nauczyciele wykazali się inicjatywą.

Mamy nadzieję, że młode pokolenie nigdy nie zapomni o tym, co na szczęście już za nami, a Powstańcy Warszawscy poczują się docenieni czytając otrzymane laurki. To nasi bohaterowie, o których zawsze będziemy pamiętać! Dziękujemy za wolność, którą możemy się cieszyć dzięki Wam!