"Słowiki"

Dzień Niepodległości

Elżbieta Kowalska |
8/
11
/2019

Dzień 11 listopada to jedna z najważniejszych dat w historii naszej Ojczyzny. Po wieloletniej niewoli Polska odzyskała niepodległość. W przedszkolu od najmłodszych lat uczymy dzieci patriotyzmu, przywiązania do swojej Ojczyzny, do ziemi rodzinnej, wpajamy szacunek dla polskich symboli. 

8 listopada dzieci z grupy II świętowały 101 rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości. Z tej okazji przedszkolaki przyszły ubrane w biało-czerwone stroje. W narodowych barwach o wiele łatwiej było rozmawiać z małymi obywatelami o ojczyźnie. Trzylatki podczas zajęć edukacyjnych dowiedziały się, jakie są symbole narodowe państwa oraz wykonały symboliczne prace. Utrwaliły także pojęcia: Polska, Polak i Polka.

Następnie podczas uroczystego apelu wysłuchały wierszy patriotycznych oraz hymnu narodowego zaprezentowanych przez starszych przedszkolaków. Dla podkreślenia ważności tego dnia, dzieci otrzymały pamiątkowe flagi.

...