Wszystkie grupy

Konkurs międzygrupowy pt.: "Znak drogowy"

Elżbieta Kowalska |
28/
2
/2020

W lutym w naszym przedszkolu odbył się konkurs na znak drogowy. Celem konkursu było powtórzenie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, poznanie wyglądu poszczególnych znaków drogowych, zwrócenie uwagi dzieci na znaczenia znaków drogowych dla bezpieczeństwa, ponadto konkurs pozwolił dzieciom na wyrażenie swojej ekspresji poprzez stworzenie pracy plastycznej. Każda z grup wykonała inny znak:

 

Grupa I - Zakaz ruchu

Grupa II - Ustąp pierwszeństwa przejazdu

Grupa III - Zakaz zawracania

Grupa IV - Zakaz skrętu w prawo

Grupa V - Zakaz wjazdu

Grupa VI - Ograniczenie prędkości do 50

Grupa VII – Sygnały świetlne

Grupa VIII - STOP

Grupa IX - Droga dla pieszych

Grupa X - Nakaz jazdy prosto

Grupa XI - Przejście dla pieszych

Grupa XII - Droga z pierwszeństwem przejazdu

Grupa XIII - Niebezpieczny zakręt w lewo

Po zebraniu prac zorganizowano wystawę w sali gimnastycznej. Każda z grup otrzymała nagrody książkowe za wykonanie pracy. Koszt nagród pokryła Rada Rodziców.