"Cudaczki" i "Ptaszki"

Spotkanie z inspektorkami z Urzędu Dozory Technicznego

Elżbieta Kowalska |
30/
1
/2020

Gdziekolwiek jesteśmy, musimy dbać o bezpieczeństwo własne i innych. Niedawno dzieci poznały zasady ruchu drogowego, a dziś dowiedziały się, jak prawidłowo korzystać z różnego rodzaju urządzeń technicznych. Przedszkolakom wszystko dokładnie wytłumaczyły Panie inspektorki z Urzędu Dozoru Technicznego. Dzieci zapoznały się z wyglądem kasków ochronnych i kamizelek noszonych dla ochrony przez urzędników. Dzieci dowiedziały się jak właściwie korzystać z dźwigów osobowych czyli wind i schodów ruchomych. Na zakończenie wszyscy uczestnicy zajęć dostali dyplomy i drobne upominki.