"Figielki"

Wizyta w Muzeum Narodowym

Elżbieta Kowalska |
3/
12
/2019

Dnia 3 grudnia dzieci z IV grupy wzięły udział w zajęciach warsztatowych w muzeum. Tematyka lekcji muzealnej dotyczyła dalekiej historii naszego regionu. Dzieci dowiedziały się jak wyglądało codzienne życie książąt pomorskich, jak wyglądały stroje, monety, biżuteria... Przedszkolaki oglądały zabytki i skarby dawnego Szczecina i uczyły się jak należy zachowywać się w instytucjach publicznych. Dzieci już wiedzą,że w muzeum wcale nie musi być cicho i nudno!