"Rzepki"

Wycieczka do Ratusza Staromiejskiego

Elżbieta Kowalska |
25/
9
/2019

Dnia 25 września grupa XI "Rzepki" udała się do Ratusza Staromiejskiego na lekcje muzealną pt.: "Początki Szczecina". Dzieci dowiedziały się kiedy powstał Szczecin i kto go założył. Skąd wzięła się nazwa miasta. Jak rozwijał się Szczecin i kiedy powstały jego najstarsze, znane do dziś obiekty architektoniczne. Jakiego wyznania byli szczecinianie. Jak wyglądało ich życie codzienne, gdzie pracowali i jak się bawili. Wizyta w muzeum była bardzo ciekawą wycieczką edukacyjną i zachęciła przedszkolaków do dalszych spotkań ze sztuką.