"Samosie"

Wycieczka do Ratusza Staromiejskiego

Elżbieta Kowalska |
24/
9
/2019

Dnia 24 września 2019 roku grupa XII w ramach realizowanego programu "Ja i mój Szczecin" wybrała się do Ratusza Staromiejskiego na lekcję muzealną pt.: "Początki Szczecina".

Przedszkolaki wspólne poszukiwały odpowiedzi na pytanie: kiedy powstał Szczecin i kto go założył? Skąd wzięła się nazwa miasta? Jak rozwijał się Szczecin? Jak wyglądało codzienne życie szczecinian. Podziwiały przy tym różne eksponaty z dawnych czasów, które pomogły im lepiej zrozumieć omawiany temat.

Przedszkolaki zdobyły nową wiedzę, a dla wielu z nich wyjście to było kolejną okazją do nauki kulturalnego zachowania się w takim miejscu.