"Dyzie"

Wycieczka na skrzyżowanie

Elżbieta Kowalska |
19/
9
/2019

Dnia 19 września, dzieci z grupy „Dyzie” wybrały się na pobliskie skrzyżowanie w ramach tematu tygodniowego zajęć „Ruch drogowy”. Celem wycieczki było obserwowanie ruchu ulicznego, znaków drogowych oraz przejścia dla pieszych. Dzieci z uwaga obserwowały ruch drogowy, nazywały pojazdy oraz poznane znaki drogowe. Przedszkolaki ćwiczyły umiejętność poruszania się w pobliżu jezdni oraz prawidłowego przechodzenia przez pasy. Teraz każde dziecko z grupy „Dyzie” wie, jak należy się zachować na ulicy, gdzie i na jakim świetle można przez nią przechodzić.