"Wielorybki", "Cudaczki", "Rzepki", "Samosie", "Ptaszki"

Wyjście do Kids Arena na audycje muzyczne

Elżbieta Kowalska |
8/
10
/2019

W dniu 08.10.2019 r. grupy przedszkolne: „Wielorybki”, „Cudaki”, „Rzepki”, „Samosie” oraz „Ptaszki” wybrały się na audycje muzyczne do Rodzinnego Parku Rozrywki Kids Arena.

Celem spotkania było wyrobienie i utrwalenie umiejętności słuchania i przeżywania muzyki. Ponadto istotną kwestią audycji było zainteresowanie dzieci - w tym także tych najmłodszych - różnymi formami i gatunkami muzycznymi poprzez wprowadzenie elementów zabawy, efektów scenograficznych oraz różnych form wizualizacji muzyki.

Podczas zajęć dzieci miały możliwość poznania różnych instrumentów muzycznych, ich brzmienia i wyglądu.  Cześć z nich miła również okazję stworzyć orkiestrę.  Przedszkolaki uczyły się rozróżniać różne rodzaje dźwięków , ale także uczestniczyły w wspólnych zabawach i tańcach.