"Samosie"

Wyjście do Muzeum

Elżbieta Kowalska |
29/
10
/2019

Dnia 29 października 2019 roku grupa XII w ramach realizowanego programu
"Ja i mój Szczecin" wybrała się do Muzeum Tradycji Regionalnych na lekcję muzealną pt.: ,, Książęta z rodu Gryfitów”.

Przedszkolaki miały okazję obejrzeć wystawę Złoty wiek Pomorza oraz poznać przedstawicieli rodziny książęcej. Dzieci zobaczyły starą mapę, która przedstawiała nasze miasto. Za pomocą portretów dowiedziały się, jak wyglądała rodzina książęca, w co się ubierała, gdzie jeździła na wycieczki, co lubiła robić, a także co kolekcjonowała. Miały okazję zobaczyć również monety z dawnych czasów.

Na koniec, aby utrwalić zdobyte wiadomości dzieci kolorowały stroje książęce.

Wyjście do Muzeum poszerzyło nasze wiadomości, a także stało się okazją do kulturalnego zachowania się w tymże miejscu.