"Wielorybki"

Zajęcia otwarte z Rodzicami

Elżbieta Kowalska |
5/
3
/2020

„Zwiastuny  wiosny”  pod  takim  hasłem  w  dniu 5  marca odbyło  się  spotkanie z  rodzicami  w  gr. VIII, podczas  którego  dzieci  pochwaliły  się  swoją  wiedzą  i  umiejętnościami  z  zakresu  gotowości  szkolnej. Nauczycielki  przygotowały  ciekawe  zabawy  i  zadania dla  dzieci  i rodziców. Była analiza i  synteza  wzrokowa, ćwiczenia  na spostrzegawczość i koordynację wzrokowo- ruchową, ćwiczenia ze znajomości poznanych  liter i cyfr  oraz na  koncentrację  uwagi  i  pamięć  słuchową. Duży  nacisk  położono  na pracę  indywidualną i  zespołową  oraz  odporność  emocjonalną  dziecka. Dzieci  doskonale  poradziły  sobie  z  zadaniami (krzyżówka, kodowanie, odczytywanie haseł i działań). Rodzice mieli okazję  zaobserwować  swoje  pociechy  podczas  wykonywania poleceń  nauczycielek  i  wykonania działań.  Aktywnie uczestniczyli także w  wielu  zabawach  i zadaniach przeznaczonych dla nich  i  ich  dzieci. Celem tego zajęcia  było zaprezentowanie rodzicom  umiejętności  i  wiedzy, jaką  zdobyły  dzieci  w  I  półroczu  podczas  różnych aktywności  tj. społecznych, ruchowych i poznawczych. Po  zakończeniu  zajęcia  odbyły  się  kontakty  indywidualne  z  rodzicami, na  których były omawiane mocne i słabe strony dziecka. Nauczycielki dzieliły się  doświadczeniami  i  zachęcały  rodziców  do  współpracy. Spotkanie odbyło się  w  miłej  i  serdecznej  atmosferze.