"Kotki"

Zajęcia otwarte z Rodzicami

Elżbieta Kowalska |
10/
12
/2019

Dnia 10 Grudnia w grupie „Kotki” odbyły się zajęcia otwarte dla rodziców. Przedszkolaki z niecierpliwością oczekiwały wizyty rodziców, a podczas zajęć każdy starał się zaprezentować jak najlepiej. Dzieci miały do wykonania przeróżne zadania. W czasie tych zajęć rodzice mieli możliwość obserwowania swoich pociech, ich aktywności, koncentracji uwagi oraz zasobu wiadomości i umiejętności. Dzieci chętnie i aktywnie uczestniczyły w proponowanych formach działalności, dając wyraz swojemu zainteresowaniu i zaangażowaniu w działanie.  Dziękuje wszystkim rodzicom za przybycie na zajęcia wychowawca grupy.