"Figielki"

Andrzejki

Elżbieta Kowalska |
27/
11
/2020

W dniu 27 listopada z okazji zbliżających się Andrzejek w grupie „Figielki” odbyła się  zabawa andrzejkowa. Oprócz udziału w zabawach tanecznych, które zawsze dostarczają mnóstwo radości grupie, dzieci próbowały „podejrzeć przyszłość” uczestnicząc w wybranych wróżbach. Dowiedzieliśmy się, kim dzieci będą w przyszłości  poprzez wybór dowolnego kubeczka z obrazkiem przedstawiającym atrybut zawodu, sprawdzaliśmy, czy spełnią się ich  życzenia rzucając monetą do miski z wodą. Wywróżyliśmy, kto pierwszy weźmie ślub, przepowiedzieliśmy, co czeka dzieci w najbliższej przyszłości poprzez wylosowanie z papierowej torby „szczęśliwych przedmiotów”. Na zakończenie było wróżenie z dłoni.  Malowaliśmy dłonie farbą plakatową i robiliśmy odcisk dłoni na brystolu. Wspólnymi siłami próbowaliśmy odgadnąć znaczenie wróżby, co kończyło się salwami śmiechu.