"Słowiki"

Dzień Babci i Dziadka

Elżbieta Kowalska |
28/
1
/2021

„Dziś dla babci słońce mamy i całuski dla dziadziusia, dziś życzenia wnuczek składa i piosenki śpiewa wnusia…” te słowa można było usłyszeć podczas występów z okazji Dnia Babci i Dziadka, które  odbyły się  28 stycznia w grupie II „Słowiki”. W tym roku maluchy nie mogły świętować  tego dnia w obecności  swoich babć  i dziadków. Mimo pustych miejsc na widowni  z dużym zaangażowaniem recytowały wiersze, śpiewały piosenki i tańczyły. Dzięki technologii informacyjnej babcie i dziadkowie mogli podziwiać swoje wnuczęta na ekranie komputera.