"Rzepki"

Dzień Dinozaura

Elżbieta Kowalska |
26/
2
/2021

26 lutego w grupie XI ,,RZEPKI” obchodziliśmy Dzień Dinozaura.
W tym dniu dzieci przybyły do przedszkola ze swoimi kolekcjami dinozaurów, encyklopediami i albumami o tych prehistorycznych zwierzakach. Żeby choć trochę się do nich upodobnić ubrały się w tym dniu w na kolor zielony. Dowiedziały się, czym jest dinozaur, jakie są nazwy dinozaurów, czym się żywiły i z jakiego powodu wyginęły, a także poznały zawód paleontologa. W dalszej części brały udział w licznych zabawach, grach i wykonywały prace plastyczne, co sprawiło im ogromną radość.