"Rzepki"

Dzień Gier Planszowych

Elżbieta Kowalska |
30/
4
/2021

Gry planszowe są doskonałym sposobem spędzania czasu wolnego, alternatywą dla telewizji i komputera czy smartfona. Równie interesującą i ciekawą, co wymienione gadżety. Zapewniają dobrą zabawę, umożliwiają odreagowanie stresów i pozwalają wczuć się w nieznane dotąd role. Nie tylko bawią, ale w jednakowym stopniu rozwijają wyobraźnię oraz uczą – przewidywania, podejmowania decyzji i ponoszenia odpowiedzialności za nie. Rozwijają umiejętności społeczne i interpersonalne, czyli uczą właściwego funkcjonowania w grupie. Mając na uwadze powyższe walory gier planszowych 30 kwietnia w grupie XI „Rzepki” zorganizowano zajęcia pod hasłem „Gry planszowe to jest to!”. Zajęcia rozpoczęły się od prezentacji multimedialnej, dzięki której przedszkolaki poznały najstarsze gry planszowe, które powstałych jeszcze przed nasza erą. Po tej części rozpoczęła się wspaniała zabawa w gronie kolegów i w towarzystwie ulubionych gier planszowych. W rozmowie z dziećmi potwierdziły się słowa zawarte w prezentacji o niezwykłej roli gier planszowych, które uczą, wychowują, kształcą, integrują oraz motywują do działania. Na pewno w przyszłości powtórzymy naszą zabawę.