"Cudaczki", "Rzepki", "Samosie", "Ptaszki"

Dzień Smerfa

Elżbieta Kowalska |
23/
6
/2021

Dnia 23 czerwca w związku z obchodami Dnia Smerfa dzieci przyszły ubrane na kolor niebieski. Chyba nie ma dorosłego, jak i dziecka, którzy by nie znali tych bajkowych postaci.  Uroczystość rozpoczęliśmy „dyskoteką smerfną”, w której gościły tylko smerfne przeboje. Dzieci bardzo chętnie tańczyły i brały udział w zabawach tanecznych. Następnie przedszkolaki odgadywały smerfne zagadki. Wszystkie grupy przedszkolne zostały podzielone na 4 drużyny: Drużyna Papy Smerfa, Drużyna Ważniaka, Drużyna Łasucha, Drużyna Pracusia.  Kolejnym zadaniem wszystkich Smerfów było narysowanie kolorową kredą według własnych pomysłów smerfnej wioski. Następnie wszystkie dzieci produkowały duże ilości baniek, zasłaniając wioskę przed Gargamelem. Atrakcją było szukanie skarbów przez drużyny. Na zakończenie wspaniałej zabawy wszystkie dzieci otrzymały słodki poczęstunek.