"Rzepki"

Dzień zabawy z chustą animacyjną

Elżbieta Kowalska |
5/
11
/2020

5 listopada był to dla Rzepek dzień wyśmienitej zabawy z wykorzystaniem chusty animacyjnej. Celem naszej zabawy było: rozwijanie zręczności i sprawności fizycznej u dzieci, ćwiczenie sprawności manualnej poprzez manipulowanie chustą, ćwiczenie refleksu a także kształtowanie rytmu przy zabawie z piosenką: "Karuzela". Zabawa z chustą dostarczyła dzieciom wielu wrażeń. Dzięki niej dzieci starały się współdziałać w grupie i mieć do siebie zaufanie. Radość na ich twarzach była oznaką dobrej i wesołej zabawy. Zabawa z chustą animacyjną jest dobrą formą zabaw i ćwiczeń. Stymuluje wszechstronny rozwój dzieci, dlatego warto ją często wykorzystywać.