Informacja dla Rodziców gr. VI i opiekuna grupy ws. kwarantanny

Elżbieta Kowalska |
25/
10
/2020

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie w związku z ujawnieniem zakażenia SARS-CoV-2 u dziecka z gr. VI informuje, iż dzieci z grupy VI obecne w dniach 19-20.10.2020 r., podlegają obowiązkowej kwarantannie na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2020 poz. 1845) od ostatniego dnia kontaktu z osoba chorą, tj.:

- kontakt w dniu 19.10.2020 r. kwarantanna w terminie od 20.10.2020 r. do 29.10.2020 r.
- kontakt w dniu 20.10.2020 r. kwarantanna w terminie od 21.10.2020 r. do 30.10.2020 r.

Zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 1758 ze zm.), uczeń poddany obowiązkowej kwarantannie na podstawie art. 34 ust. 2 wyżej powołanej ustawy, odbywa ją w terminie wskazanym z osobami wspólnie zamieszkującymi lub gospodarującymi.

Przedstawiciel ustawowy (rodzic) lub opiekun prawny dziecka zobowiązany jest poinformować organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej o imieniu i nazwisku oraz numerze PESEL i numerze telefonu osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących. Informacje te należy przekazać na adres e-mail:
kwarantanna@psse.szczecin.pl (formularz zgłoszeniowy w załączeniu). W temacie e-maila proszę wpisać: PP 72, grupa, imię i nazwisko dziecka
Zgodnie z art. 34 ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, zakazuje się opuszczania miejsca kwarantanny, chyba, że organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej postanowi inaczej.

Z poważaniem

Karolina Marczak
Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży

Karolina Marczak
Młodszy asystent

*Karta zgłoszeniowa COVID 19 dostępna w zakładce Dla Rodziców – Zagrożenie zarażenia koronawirusem.

Więcej informacji w dziale dla Rodziców.