"Wietrzyki"

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

Elżbieta Kowalska |
5/
3
/2021

,,Dbaj o język i mów poprawnie, ładnie, wyraźnie oraz dokładnie. Bo kto nie ćwiczy  swego języka, ten się w mówieniu potem potyka”

 Dnia 5 marca w naszym przedszkolu obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Miał on na celu zwrócenie uwagi na potrzebę dbania o język ojczysty, troskę o jego rozwój i trwanie. Najstarsze grupy wzięły udział w prelekcjach i zajęciach przygotowanych przez specjalistki od języka czyli nasze panie: Edytkę i Beatkę, w których główną rolę odgrywały mowa i słowa. Spotkanie to miało na celu kształtowanie świadomości językowej naszych przedszkolaków i propagowanie  dbałości o poprawność polszczyzny.

Podczas zajęć dzieci dowiedziały się różnych ciekawostek  dotyczących naszego ojczystego języka oraz wzbogaciły wiedzę na temat dbania o swój aparat artykulacyjny podczas zabaw.  Przedszkolaki ochoczo gimnastykowały swój język podczas ,,Gimnastyki buzi i języka”, próbowały recytować trudne ,,łamańce językowe”, wykonały szereg ćwiczeń oddechowych i ortofonicznych. Wykazały się także wiedzą i umiejętnościami, szukając rymów oraz rozwiązując zagadki dotyczące wieloznaczności wyrazów. Z wielkim zaangażowaniem odpowiadały na pytania, powtarzały trudne rymowanki i krótkie wierszyki. Piątkowe spotkanie obfitowało w szereg wiadomości o języku, a przeprowadzenie zajęć w formie zabawy sprawiło, że dzieci były bardzo zainteresowane tematem.