"Rzepki" i "Ptaszki"

Narodowe Święto Niepodległości

Elżbieta Kowalska |
12/
11
/2020

11 listopada obchodzimy jedno z najważniejszych świąt naszego państwa. Przez 123 lata Polska nie posiadała swoich granic, ale myśl o wolności nie wygasła w sercach ludzi, którzy walczyli o swój kraj. Dzięki ich wytrwałości, już od 102 lat możemy świętować Dzień Niepodległości, Przedszkolaki z grup XI i XIII przygotowały z tej okazji uroczysty apel. Zaprezentowały się podczas recytacji wierszy i śpiewaniu piosenek o charakterze patriotyczny. Uroczystości były zwieńczeniem tygodnia zajęć dydaktyczno wychowawczych poświęconych takim zagadnieniom, jak właśnie patriotyzm czy zapoznaniu się z symbolami narodowymi. Należy stale pielęgnować pamięć o wydarzeniach sprzed 102 lat, żeby podtrzymywać ducha patriotyzmu i poczucia wspólnoty. Kimkolwiek nie jesteśmy i jakie wartości wyznajemy, wciąż pozostajemy kolegami czy sąsiadami i łączy nas kraj zamieszkania.