"Dyzie"

Obchody Święta Niepodległości

Elżbieta Kowalska |
10/
11
/2020

Dnia 10 listopada przedszkolaki rozpoczęły dzień od uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych pt.: „Polska - moja Ojczyzna”. Ich celem było kształtowanie miłości i przywiązania do kraju ojczystego, jego kultury i tradycji oraz utrwalenie symboli narodowych. Następnie „Dyzie” udały się pod Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego. Złożyły przy nim kwiaty, chcąc w ten sposób oddać cześć i szacunek  „Bohaterom Narodowym” walczącym za nasz kraj. O godz. 11.11 dzieci uroczyście, z pełną powagą odśpiewały hymn Polski - „Mazurek Dąbrowskiego”, biorąc tym samym  udział w akcji zorganizowanej przez MEN „Szkoła do Hymnu”.