"Figielki"

Pasowanie na "Figielka"

Elżbieta Kowalska |
1/
12
/2020

Pierwszego grudnia 2020 roku dzieci z grupy „Figielki” przedstawiły swój program artystyczny z okazji Pasowania na Średniaka.  Nasi wspaniali artyści  recytowali wiersze, śpiewali piosenki oraz zaprezentowali piękne układy taneczne  W tym roku szkolnym występy odbywały się tylko w obecności Pani Dyrektor Leny Krzykawskiej. Rodzice i dziadkowie mogli podziwiać talenty wokalne, recytatorskie, taneczne dzieci oglądając filmik nagrany podczas występów. Wykonany przez dzieci program został nagrodzony brawami  i pochwałą przez Panią Dyrektor, która także dokonała pasowania. Na zakończenie imprezy dzieci  otrzymały upominki i dyplomy od wychowawczyń.