"Wielorybki"

Światowy Dzień Poczty

Elżbieta Kowalska |
9/
10
/2020

9 października w grupie "Wielorybków", świętowano Światowy Dzień Poczty. Dzieci zapoznały się z funkcjonowaniem oraz z wyglądem poczty, a także z pracą i atrybutami listonosza. Czytaliśmy również krótki wiersz dotyczący drogi, jaką przebywa list - przedszkolaki dowiedziały się, między innymi, kim jest adresat oraz czym jest list polecony. Dzieci wykonały także kilka ćwiczeń językowych - podawały swoje skojarzenia związane z pocztą i listonoszem, dzieliły wyrazy na sylaby i głoski oraz wskazywały w nich spółgłoski oraz samogłoski. "Wielorybki" miały również okazję zaprojektować swój własny znaczek pocztowy - ciekawych pomysłów było bardzo dużo. Zajęcia te z pewnością wzbogaciły wiedzę dzieci na temat pracy listonosza oraz funkcjonowania poczty.