"Dyzie"

Światowy Dzień Poczty

Elżbieta Kowalska |
9/
10
/2020

Dnia 9.X. obchodziliśmy Światowy Dzień Poczty. W tym dniu wzięliśmy udział w zajęciach, podczas których dowiedzieliśmy się wielu ciekawych informacji na temat pracy listonosza. Zapoznaliśmy się z drogą, którą musi pokonać list zanim trafi do nadawcy. Sortowaliśmy listy, przeliczaliśmy je, próbowaliśmy adresować koperty i zaprojektować swój znaczek pocztowy.