"Samosie"

Światowy Dzień Ziemi

Elżbieta Kowalska |
22/
4
/2021

Z okazji Światowego  Dnia Ziemi, 22 kwietnia w naszej grupie odbyły się zajęcia,które miały na celu zrozumienie przez dzieci znaczenia ochrony przyrody. Odwiedził nas Pan Globus, który opowiedział dzieciom o niebezpieczeństwach grożących środowisku przyrodniczemu ze strony człowieka. Maluszki dowiedziały się, że one również swoim zachowaniem mogą przyczynić się do dbania o środowisko naturalne. „Samosie złożyły uroczyste przyrzeczenie : ZIEMIO – nie chcemy abyś była zniszczona, chcemy żebyś była zawsze zielona, więc przysięgę CI składamy, że zniszczyć CIĘ nie damy!

Na koniec zabraliśmy się do symbolicznego sprzątania naszej planety. Dzisiaj każdy maluszek wrócił do domu z mocnym postanowieniem dbania o naszą planetę :)