"Słowiki"

DZIEŃ BABCI I DZIADKA

Elżbieta Kowalska |
27/
1
/2022

Dnia 27 stycznia w grupie  II „Słowiki” nagrywaliśmy występy dzieci z okazji Święta Dnia Babci i Dziadka. Przedszkolaki ze względu na panującą sytuację pandemiczną nie mogły zaprosić do przedszkola swoich ukochanych dziadków. Jednakże z wielkim zaangażowaniem przygotowywały się do tego dnia, ucząc się wierszyków, piosenek oraz tańców, aby przez bogaty program artystyczny wyrazić dziadkom swoją wdzięczność za troskę i miłość do wnucząt. Wszystkie te starania zostały nagrane  i przekazane w formie on – line.  Przedszkolaki złożyły tez życzenia oraz osobiście już we własnych domach przekazały upominki zrobione przez siebie w przedszkolu. Drogie Babcie i Dziadkowie, życzymy Wam, abyście żyli dla swoich wnuków jak najdłużej i abyście byli dla nich podporą w ich rozwoju i dojrzewaniu! Sto lat!