"Cudaczki" i "Samosie"

DZIEŃ LISTONOSZA

Elżbieta Kowalska |
16/
2
/2022

Któż z Nas nie widział listonosza z wielką torbą przewieszoną przez ramię…? 16 lutego w grupie X i XII obchodziliśmy święto Listonosza, przypomnieliśmy sobie tradycję  pisania listów. Warto dzieciom uświadamiać jak ważny jest  zawód listonosza, pomimo nowoczesnego świata internetu. Dzieci obejrzały bajkę Kot i Pat pt.: „Przesyłki specjalne”, wysłuchały również piosenki pt.: „Droga listu”. Dzięki temu dowiedziały się jaką drogę przebywa każdy list lub paczka, zanim dotrze do adresata. Z wielką przyjemnością i satysfakcją przedszkolaki „napisały” listy do rodziców na kolorowych kartkach.