"Dyzie"

DZIEŃ MATEMATYKI

Elżbieta Kowalska |
14/
3
/2022

Dnia 14 marca w grupie VI „Dyzie” obchodzony był Dzień Matematyki. Matematyka kształtuje i uczy dzieci, jest fundamentem logicznego myślenia. Pełni ważną funkcję w procesach poznawania i rozumienia otaczającego świata. Dzieci nigdy nie są za małe na spotkanie z matematyką, czują ją intuicyjnie, mają w sobie niezwykły, cenny, naturalny potencjał. W tym dniu zostało przygotowane kilka zadań, które miały na celu rozwój intelektualny. Dzięki stawianym przed dziećmi wyzwaniom, mogą one poznawać i w pełni zrozumieć otaczający je świat.