"Kotki"

"MAŁY BADACZ I ODKRYWCA"

Elżbieta Kowalska |
24/
6
/2022

W drugim semestrze roku przedszkolnego 2021/2022, w grupie I „Kotki” realizowano projekt eksperymentalno-badawczy pt.: „Mały badacz i odkrywca”, którego głównym założeniem było zdobywanie przez dzieci wiedzy o świecie, zgodnie z ich możliwościami oraz zainteresowaniami. Przez pięć miesięcy przedszkolaki wraz ze swoją Panią wykonywały liczne eksperymenty - chemiczne, fizyczne oraz przyrodnicze, w trakcie których czerpały radość z aktywnego udziału w proponowanych doświadczeniach. Realizację projektu wzbogacono o kilka ciekawych dni, które doskonale wpisały się w jego zamierzenia. Był to, między innymi Światowy Dzień Pszczół oraz Dzień Kosmonautyki. Program zachęcił przedszkolaki do działania, pobudził ich wyobraźnię oraz dał im możliwość poznania tego, co jeszcze nie zostało przez nich odkryte.