"Kotki" i "Słoniki"

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania

Elżbieta Kowalska |
29/
9
/2021

Mamo! Tato! Czytajcie mi codziennie!

Codzienne czytanie stymuluje rozwój mowy dziecka, rozwija zdolności komunikacyjne, wyobraźnię, wspiera proces kształtowania się słuchu językowego. Jest okazją do budowania więzi między rodzicami a dzieckiem i zaspokaja jego potrzeby emocjonalne. Kształtuje nawyk czytania i zdobywania wiedzy już na całe życie. 

Dnia 29 września przedszkolaki z grupy I i III obchodziły Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania. „Kotki” gościły u siebie Panią Klaudię, która przeczytała maluszkom wiersz pt.: „Kotek”. „Słoniki” zaprosiły do sali Panią Natalię, wysłuchały wiersza pt.: „Słoń Trąbalski” i z zapałem przystąpiły do wykonania pracy plastycznej z wizerunkiem słonika. Przedszkolaki dowiedziały się tego dnia, że utwory Juliana Tuwima były inspiracją do nadania nazw grupom, do których uczęszczają, a ich autor jest patronem naszego przedszkola.