"Rzepki"

Powitanie Jesieni

Elżbieta Kowalska |
23/
9
/2021

23 września „Rzepki” przywitały Jesień  piosenkami, wierszami, zagadkami i tańcami. Dzieci aktywnie brały udział we wszystkich zorganizowanych zajęciach. Pomagały między innymi  w zakładaniu „Jesiennego kącika przyrody”, wykonywały prace plastyczne, uczestniczyły w grach i zabawach ruchowych. Wybraliśmy się również na  spacer, którego głównym celem było poszukiwanie pierwszych oznak jesieni.