"Wietrzyki"

PROJEKT „4 PORY ROKU – VIER JAHRESZEITEN”

Elżbieta Kowalska |
9/
6
/2022

Dnia 9 czerwca odbył się festiwal on-line, który był zwieńczeniem wspólnego projektu „4 pory roku – Vier Jahreszeiten” z placówką KITA Randow-Spatzen z Löchnitz . W projekcie brała udział grupa IX „Wietrzyki”. W ramach projektu odbyły się cztery spotkania  (jedno „na żywo”, a trzy w formie on-line). W ramach pierwszego spotkania odwiedzili naszą placówkę nauczyciele z Niemiec. Podczas wizyty odbyła się prezentacja piosenek projektowych, przedstawienie dzieciom planu i harmonogramu wspólnych działań  oraz zabawy taneczno-ruchowe. Kolejnym spotkaniem było połączenie on-line nauczycieli i dyrekcji z KITA Randow-Spatzen z dyrekcją i nauczycielem języka niemieckiego naszej placówki. Celem spotkania było zapoznanie się osób odpowiedzialnych za współpracę międzynarodową i omówienie kwestii technicznych. Dzień przed finałem projektu odbyło się próbne łączenie z udziałem dzieci. Zwieńczeniem wspólnych działań był festiwal on-line, którego tematem były 4 pory roku. Dzieci zaprezentowały piosenki wraz z układami choreograficznymi o poszczególnych porach roku, wspólnie bawiliśmy się do wprowadzanych w czasie trwania projektu piosenek i zabaw z wykorzystaniem muzyki i ruchu. Następnie każda z grup zaprezentowała układy choreograficzne do piosenek opowiadających o zmianach w przyrodzie w poszczególnych porach roku i ekologii. Wszystkie  dzieci otrzymały nagrodę za wspaniały występ oraz wysiłek, który włożyły w przygotowanie piosenek i układów tanecznych. Placówka otrzymała również nagrodę za zaangażowanie w projekt.