Wszystkie grupy

ROZSTRZYGNIĘCIE IX EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KOKURSU NA NAJCIEKAWSZY „LIST DO ŚW. MIKOŁAJA”

Elżbieta Kowalska |
13/
12
/2021

Tegoroczny konkurs na najpiękniejszy „List do św. Mikołaja” zorganizowany przez Muzeum Narodowe w Szczecinie został rozstrzygnięty. Poziom nadesłanych prac był wysoki. Wszyscy uczestnicy konkursu włożyli w ich przygotowanie sporo wysiłku i serca.  Prace dzieci oceniane były w różnych kategoriach wiekowych. Liczył się pomysł, staranność wykonania i poprawność językowa. W kategorii wiekowej 5-6 lat drugie miejsce zajęła wychowanka naszego Przedszkola Nela Sawicka z grupy IX „Wietrzyki”. Serdecznie gratulujemy!!! Dziękujemy także Onufremu Tokarzowi z grupy „Tralalinki” za udział w konkursie i za pięknie wykonany list do Świętego Mikołaja.