"Słowiki"

Światowy Dzień Zwierząt

Elżbieta Kowalska |
4/
10
/2021

Światowy Dzień Zwierząt to święto, które obchodzimy 4 października i ma na celu uświadomienie ludziom, że zwierzęta to istoty żywe i zasługują na godne traktowanie. Ten dzień ma również na celu przypomnieć ludziom o prawach zwierząt.  Również i my podjęliśmy w grupie II - ,,Słowiki” takie wyzwanie i przeprowadziliśmy zajęcia, które miały na celu uwrażliwić dzieci na losy zwierząt, a także ukształtować odpowiednią postawę wobec nich. Dzieci podczas zajęć dowiedziały się, jak należy o nie dbać, poznały ich zwyczaje. Dokonały również podziału na zwierzęta domowe, wiejskie i leśne. Dzięki zabawom ruchowym i naśladowaniu odgłosów zwierząt mogły się również  w nie wcielić. I tak wzbogaceni o nową wiedzę zakończyliśmy nasz dzień!