"Rzepki"

Wizyta Strażaka

Elżbieta Kowalska |
15/
10
/2021

Dnia 15 października naszą grupę odwiedził niecodzienny gość ze Straży Pożarnej w Policach. Przedszkolaki z zachwytem i wielkim zaciekawieniem uczestniczyły w spotkaniu, podczas którego mogły poznać specyfikę pracy strażaków, umundurowanie strażackie oraz niektóre sprzęty jakimi dysponują. Dzieci dowiedziały się, że strażacy nie tylko gaszą pożary, ale również są wzywani do wypadków samochodowych, do zalanych domów, powalonych drzew, a także ratują zwierzęta. Podczas spotkania strażak uświadomił dzieciom jak zachowywać się w sytuacjach zagrożenia, oraz jak powiadomić służby ratownicze i udzielać pierwszej pomocy.