"Dyzie"

WIZYTA STRAŻAKÓW

Elżbieta Kowalska |
25/
4
/2022

25 kwietnia miała miejsce wizyta Strażaków, która wzbudziła duże zainteresowanie wśród dzieci z grupy VI  „Dyzie”. W czasie spotkania strażacy opowiedzieli o swojej pracy oraz o tym, jak należy zachować się w czasie pożaru, wypadku  i w sytuacji innych zagrożeń. Dzieci dowiedziały się, że strażacy nie tylko są wzywani do pożaru, ale także do wypadków samochodowych. Najwięcej emocji wzbudził wóz strażacki, do którego mogło wejść każde dziecko oraz wyposażenie jakim dysponują strażacy. Na zakończenie spotkania strażacy zaprezentowali działania węża strażackiego oraz syren strażackich.