Słoniki, Dyzie, Wielorybki, Wietrzyki

BOHATERON – WŁĄCZ HISTORIĘ!

Elżbieta Kowalska |
21/
10
/2022

BohaterON – włącz historię to ogólnopolska kampania mająca na celu upamiętnienie  i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz promocję historii Polski XX wieku. Projekt ma edukować Polaków, bazując na historiach Powstańców, wzmacniać poczucie tożsamości narodowej, krzewić postawy patriotyczne oraz budować wrażliwość społeczną.

Nasza placówka kolejny raz przyłączyła się do tej ważnej akcji. Przedszkolaki  z grup: III, VI, VIII i IX pod koniec października uczestniczyły w seansie, podczas którego wyświetlone zostało przedstawienie pt.: „Niebajka o Powstaniu Warszawskim” w wykonaniu Pracowni za Piecem. To historia o relacji dziadka z wnuczką, która w prosty sposób wyjaśnia dzieciom czym jest bohaterstwo, czyn patriotyczny i co zrobić, by móc się nazwać patriotą. Pokazuje, co dla Powstańców Warszawskich znaczy pamięć o historii oraz jak ważna jest dla nich korespondencja z dzisiejszymi, młodymi patriotami.

Po pokazie przedstawienia przedszkolaki wzięły aktywny udział w dyskusji na temat bohaterstwa i patriotyzmu. Chętnie szukały odpowiedzi na pytania, jednocześnie dopytując o nurtujące je tematy. Dzieci same doszły do wniosku, że gdyby nie Powstańcy, to nie moglibyśmy żyć w wolnym kraju, więc należy im się wielka wdzięczność za ich poświęcenie i odwagę. Każda grupa dostała też dodatkowe zadania, dostosowane do wieku, a na stronę dumnizpowstancow.pl dodaliśmy pamiątkowy wpis.