Figielki

CODZIENNE ŻYCIE PRZODKÓW

Elżbieta Kowalska |
9/
3
/2023

Dnia 9 marca grupa IV ,,Figielki” wybrała się do Muzeum Narodowego na kolejną lekcję muzealną. Tym razem dzieci miały okazję dowiedzieć się, jak wyglądało życie codzienne przodków. Przedszkolaki zobaczyły, jak kiedyś ubierali się ich dziadkowie i pradziadkowie. Poznały wykorzystywane narzędzia pracy i przedmioty użytkowe.

Mogły zasiąść też w dawnej szkolnej ławce, zobaczyć stare liczydła, przymierzyć dawny szkolny mundurek. Dowiedziały się również, że kiedyś nie tak łatwo było kupić to, co się chce, bo służyły do tego specjalne kartki żywnościowe.

Lekcja ta dostarczyła naszym przedszkolakom nowej wiedzy, a pobyt w muzeum był okazją do bezpośredniego obcowania ze sztuką muzealną.