Pstryczki

DZIEŃ JĘZYKA OJCZYSTEGO

Elżbieta Kowalska |
20/
2
/2023

Nie wiemy kiedy i z czyich ust padło pierwsze słowo. Niektórzy badacze wskazują, że nie tylko homo sapiens, ale i homo neanderthalensis mogli posługiwać się mową. Współcześnie różnorodność językowa maleje. Dziś szacuje się, że na świecie jest ok. 6 tys. języków, a wiele z nich jest zagrożonych wyginięciem. Polszczyzną posługuje się ok. 45 milionów ludzi. Dbając o nią, troszczymy się również o wspólne dziedzictwo kulturowe i tożsamość.

Święto języka ojczystego zostało ustanowione przez UNESCO w 1999 roku, aby wspierać ochronę różnorodności językowej jako dziedzictwa kulturowego.

Pstryczki obchodziły Dzień Języka Ojczystego dnia 20 lutego, biorąc udział w zajęciach, które miały na celu kształtowanie świadomości językowej oraz propagowanie dbałości o poprawność polszczyzny.