Wietrzyki

FESTIWAL PIOSENKI NIEMIECKOJĘZYCZNEJ

Elżbieta Kowalska |
6/
6
/2023

Festiwal Piosenki Niemieckojęzycznej „Kinderliederfestival” stanowi jedną z najważniejszych imprez o charakterze międzyprzedszkolnym organizowanych przez Przedszkole Publiczne Nr 72 w Szczecinie. 6. czerwca 2023 roku  został  zorganizowany po raz trzynasty.  Festiwal umożliwia przedszkolakom ze szczecińskich placówek, w których dzieci uczą się języka niemieckiego, zaprezentowanie swoich umiejętności w języku naszego sąsiada. Na festiwalowej scenie wystąpili, poza grupą IX „Wietrzyki” z Przedszkola Publicznego Nr 72, reprezentanci Przedszkola Publicznego Nr 18, Przedszkola Publicznego Nr 33, Filii Przedszkola Publicznego Nr 50 oraz Przedszkola Publicznego Nr 67. Imprezę prowadzili Pani Ewelina Nagalska jako Krakowianka oraz Pan Emil Słowicki jako Bawarczyk. Poza poznaniem strojów ludowych charakterystycznych dla wybranych regionów obu państw, dzieci utrwaliły znajomość flag obu krajów i ich położenia geograficznego. Każda z placówek biorących udział w festiwalu zaprezentowała przygotowaną piosenkę w języku niemieckim oraz układ taneczny. W przerwach między występami zorganizowane zostały konkursy utrwalające materiał leksykalny nawiązujący do przedstawianych piosenek. Po wszystkich występach i rozdaniu nagród na dzieci czekał poczęstunek. Koszt organizacji i nagród pokryła Rada Rodziców Przedszkola Publicznego nr 72, która wspiera działania kadry pedagogicznej i sławi dobre imię patrona naszego przedszkola.