Wielorybki i Wietrzyki

I ZNÓW BĘDĄ ŚPIEWAŁY RYBY W JEZIORZE GŁĘBOKIM

Elżbieta Kowalska |
17/
10
/2022

Dzięki „Eko-przedszkolakom” z grupy VII „Wielorybki” i IX „Wietrzyki”, ryby znów zaśpiewały w Jeziorze Głębokim.  Temu symbolicznemu happeningowi towarzyszyło sprzątanie dna akwenu przez płetwonurków, gry, konkursy i zabawy edukacyjne, stoiska tematyczne, pokazy ratownictwa wodnego oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, stoiska informacyjne Straży Rybackiej, Polskiego Związku Wędkarskiego i Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. 17 października każde z uczestniczących w wydarzeniu dzieci wpuściło do wody małego lina, uprzednio nadając mu imię, co zostało potwierdzone okazjonalnym dyplomem. Bogaty program imprezy z pewnością podniósł świadomość ekologiczną dzieci i przyczynił się do kształtowania zachowań proekologicznych oraz zamiłowania do środowiska naturalnego. Pogoda dopisała i humory uczestników także. Ponieważ Impreza ma charakter cykliczny i odbyła się już po raz kolejny, mamy nadzieję, że spotkamy się za rok. Do zobaczenia!