Grupy: V, XI, XIII

JESTEM POLAKIEM I EUROPEJCZYKIEM

Elżbieta Kowalska |
12/
5
/2023

Edukacja patriotyczna dzieci jest niezwykle ważna z uwagi na kształtowanie światopoglądu i tożsamości małego człowieka. Dlatego w pierwszym tygodniu maja nasze przedszkolaki realizowały tematy związane z ojczyzną. Poprzez wspólną zabawę, której towarzyszyło wiele pozytywnych emocji, dzieci nabywały wiedzę na temat Polski, jej stolicy, symboli narodowych, a także Europy. Zajęcia miały na celu m.in. budzenie poczucia przynależności narodowej oraz przynależności do społeczności europejskiej, rozbudzenie świadomości wielokulturowości, rozwijanie pozytywnych zachowań społecznych.