Wszystkie grupy

KIERUNEK KSIĘŻYC

Elżbieta Kowalska |
2/
12
/2022

Każda wycieczka stwarza doskonałą okazję do wyzwalania wielostronnej aktywności dzieci, dostarcza nowych doświadczeń, wzbudza ich ciekawość poznawczą, stwarza liczne sytuacje wychowawcze w tym również te, które sprzyjają kształtowaniu pozytywnych relacji między dziećmi.

Dla dzieci w wieku przedszkolnym celem wycieczki do kina jest nie tylko nabywanie umiejętności uczestniczenia w seansach filmowych ale również wdrażanie do właściwych zachowań podczas pobytu w kinie, stwarzanie sytuacji aktywizujących procesy myślowe, rozumienie wartości takich jak: dobro, prawda, przyjaźń.

2 grudnia wszystkie przedszkolaki pod opieką swoich pań wybrały się na wycieczkę do Multikina na film animowany pt.: „Kierunek Księżyc”. Film bardzo się podobał wszystkim przedszkolakom oraz przeniósł ich w świat wyobraźni i marzeń.

Wycieczka wyzwoliła u dzieci radosne przeżycia, a niecodzienna atmosfera, ułatwiła serdeczne kontakty, okazywanie sobie uprzejmości, wyzwoliła serdeczność i koleżeńskość.